NEWSLETTER SUBSCRIBE

Email *

SWISS COOPERATION

CONTACT INFO:

Swiss Cooperation Office for Cambodia
House 50, Street 334,
Sangkat Boeng Keng Kang I / Khan Chamkarmon,
P.O.Box 605,Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 23 21 83 05 / 21 82 09
Fax: +855 23 21 80 63
E-mail: phnompenh@eda.admin.ch

Swiss Cooperation Office for the Mekong Region and Lao PDR
192/1 Sibounheuang Road,
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856 21 251 794
Fax: +856 21 251 797
Email: vientiane@eda.admin.ch

Swiss Cooperation Office for Myanmar
No. 11, Kabaung Lane, 5 1/2 mile Pyay Road,
Hlaing Township Yangon, Myanmar
Tel : +95 (0) 1 512873 ,+95 (0) 1 507089 , ext. 19
Fax:+95 (0) 1 534754
E-mail: ygn.vertretung@eda.admin.ch

Swiss Cooperation Office for Vietnam (SDC/SECO)
16th Floor, Hanoi Central Office Building,
44B Ly Thuong Kiet Street,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 3934 6627
Fax: +84 4 3934 6633
Email: hanoi@eda.admin.ch

Vietnam Publication

Vietnam

2016 Swiss Development Cooperation in the Mekong Region

2016 Swiss Development Cooperation in the Mekong Region...

Switzerland aims to reduce poverty, support equitable and sustainable development, and foster democratic governance in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam. Switzerland is active in three + Read More
Mekong Region Cooperation Strategy 2013–2017

Mekong Region Cooperation Strategy 2013–2017...

The overall goal of Swiss development cooperation in the Mekong region 2013–2017 is: Switzerland contributes to reducing poverty, to supporting equitable and sustainable development, and to + Read More
Swiss Economic Cooperation and Development Vietnam Country Strategy 2013-2016

Swiss Economic Cooperation and Development Vietnam Coun...

Through its economic cooperation, SECO strives to integrate Vietnam into the global economy and to foster economic growth that is both socially responsible and environmentally friendly. The+ Read More
Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam Giai đoạn 2013 - 2016

Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam Giai đoạn 2013 ...

Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ được thiết lập năm 1971. Năm 1992, các hoạt động phát triển của Thụy Sỹ tại Việt Nam bắt đầu được triển khai. + Read More
Swiss Development Cooperation in Vietnam 2013-2016

Swiss Development Cooperation in Vietnam 2013-2016...

Diplomatic relations between the Socialist Republic of Vietnam and the Swiss Confederation commenced in 1971. In 1992, Swiss development activities in Vietnam were initiated. The current de+ Read More
2013 Thúc đẩy các chính sách thân thiện môi trường

2013 Thúc đẩy các chính sách thân thiện môi trường...

Tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh tại Việt Nam trong những thập kỷ qua đã gây ra suy thoái môi trường trên diện rộng. Khai thác không bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến + Read More
2013 Promote Environmentally Friendly Policies

2013 Promote Environmentally Friendly Policies...

Rapid economic growth and fast urbanization in Vietnam over the last ten years has caused widespread environmental degradation. The unsustainable exploitation of natural resources has pollut+ Read More
2013 Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ

2013 Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doan...

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc vào sự phát triển của khu vực tư nhân, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, chiếm 90% tổng số doa+ Read More
2013 Enhance Productivity and Increase Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises

2013 Enhance Productivity and Increase Competitiveness ...

Vietnam’s economic growth relies on the private sector, where SMEs represent 90% of enterprises. SMEs have become an essential part of the economy contributing to 50% of GDP and 90% of jobs.+ Read More
2013 Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính sách phục vụ tăng trưởng toàn diện và bền vững

2013 Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính sách phục vụ tăng t...

Doanh nghiệp Việt Nam là động lực tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên Việt Nam đang phải chịu áp lực cạnh tranh t+ Read More